Tượng Đức Phật Niết Bàn

Thánh tích Câu Thi Na (Kushinagar) là một trong Tứ Thánh Tích. Đây là nơi đức Phật nhập niết bàn dưới tàng cây Sa la, tọa lạc tại thành Kushinagar, thuộc tiểu bang Utta Pradhesh, Ấn Độ

Tượng Phật trong tư thế nhập niết bàn

Đây là bức tượng Phật khổng lồ dài 6m trong tư thế Parinirvana (tư thế nhập niết bàn), đầu hướng về phương Bắc, mình nghiêng bên phải. Bức tượng được tìm ra vào năm 1876 và là một trong những phát hiện quan trọng nhất về sự tôn thờ dành cho Đức Phật.

Nơi đức Phật nhập Niết-bàn, Kushinagar đã trở thành một trong bốn thánh tích thiêng liêng nhất của Phật giáo (Lumbini, Bodhgaya, Sarnath và Kushinagar). Khi hành hương, chiêm bái bốn thánh tích (Tứ động tâm) trên miền đất Phật thiêng liêng, có lẽ Kushinagar là thánh tích để lại trong ta những ấn tượng bùi ngùi và xúc động nhất.

Nếu thánh tích Lumbini (Lâm-tỳ-ni), nơi nhân thiên và muôn vật hoan ca chào đón sự đản sinh của đấng Từ Phụ, thì Kushinagar là nơi trời người và muôn vật rơi lệ u buồn, tiễn biệt đấng Thiên Nhân Sư. Bởi vậy, những người con Phật chúng ta, mấy ai tránh khỏi cảm giác xúc động, u buồn khi chiêm bái, đảnh lễ thánh tích này.

BÌNH LUẬN

Các bài liên quan